خانه > آثار > کتاب > میرزا کوچک خان
میرزا کوچک خان

میرزا کوچک خان

کتاب میرزا کوچک‌خان شامل دو بخش است:

بخش اول داستان کوتاهی با نام «قله پر از برف» و بخش دوم شرح حالی کوتاه از زندگی میرزا و نهضت جنگل است. مخاطبان کتاب، نوجوانان هستند و متن اثر با تصاویری از وقایع داستان همراه است.
خلاصه داستان «قله پر از برف»:

میرزا کوچک‌خان سوار بر اسبش، تنها در جنگل‌های شمال کشور در حال فرار از دست نیروهای دشمن است. هدف او رفتن به اردبیل و آغاز مبارزه‌ای دوباره است. او از کنار خانه‌های روستایی عبور می‌کند و پس از چند شب و روز به کوه‌های بلند و پر برف می‌رسد. او به‌دلیل عبور از میان دره‌های عمیق مجبور می‌شود تا اسبش را رها کند. میرزا پس از روبه‌رو شدن با خرسی، بدون درگیری با آن به غاری کوچک می‌رسد و شب را در آنجا پناه می‌گیرد. صدای پایی را تا پشت غار می‌شنود و آماده شلیک می‌شود. صدا آشناست. او گائوک، یکی از مبارزان همراه اوست که پیش از این مثل بقیه همرزمان او را ترک کرده است. گائوک از میرزا می‌خواهد که همراه او باشد. میرزا می‌پذیرد و آن‌ها پس از خوردن صبحانه‌ای از غار بیرون می‌روند و به طرف قله پربرف به راه می‌افتند. آن‌ها به محلی به نام گدوک می‌رسند. گائوک از میرزا می‌خواهد که او را دیگر هوشنگ صدا بزند. کولاک شروع می‌شود و آن دو به سختی به راه‌شان ادامه می‌دهند. گائوک توان راه رفتن را از دست می‌دهد و در کنار میرزا چشم‌هایش را برای همیشه می‌بندد.

mirza kuchak khan