خانه > آثار > کتاب > گرگ سالی
گرگ سالی

گرگ سالی

رمان  گرگ سالی در واقع جلد دوم رمان  “اسماعیل ” است وجغرافیای این رمان برعکس اسماعیل که در تهران وپایتخت می گذشته،  در دامنه های سبلان می گذرد .

در پایان جلد اول رمان اسماعیل ، برای این شخصیت انقلابی شرایطی بوجود می آید که ناگزیر می شود برای امنیت بیشتر پایتخت را ترک کند و به روستایی در دامنه سبلان نزد مادربزرگش برود که بامشکلاتی روبرو می شود.

مهمترین اتفاقی که برای اسماعیل در آنجا پیش می آید  این است که از اهالی آن منطقه می شنود که آمریکایی ها که در آن زمان کشت و صنعت مغان را  در دست داشتند می خواهند اقدام به اصلاح نژاد گرگ های  دامنه  سبلان کنند و گرگ هایی با  مدل آمریکایی داشته باشند .

البته امریکایی ها اصلاح نژاد گرگ ها را با هدف های خاصی می خواستند در منطقه به اجرا بگذارند و بنا داشتند با اصلاح نژاد گرگ ها آنان را به گرگ های آدم خوار تبدیل کنند و افراد انقلابی  و کسانی  را که به نوعی با سیاست های آمریکا در تضاد بودند از بین ببرند و در واقع گرگ های آدم خوار تربیت کنند.

اسماعیل که شخصیت اصلی رمان است در جلد اول از دست گرگ های ساواک به دامنه های سبلان می رود  و این شخصیت انقلابی  در منطقه سبلان با گرگ های آدم خوار آمریکایی روبرو می شود .

سرتا سر این رمان کشمکشی است میان گرگ ها ی آدم خوار و کسانی که انقلابی، استقلال طلب وضد آمریکایی هستند.

gorg sali